Straight Curly 613 Transparent Wig UK

Straight Curly 613 Transparent Wig UK

8-40in yn syth, ton y corff, ton ddwfn, cyrliog dwfn, cyrliog cyrliog kinky Gall wig les lawn a wig blaen les 13x6 mewn stoc eu cludo ar unwaith. Stoc fawr, pris ffatri

Chat Now

Product Details

Straight Curly 613 Transparent Wig UK


Cyngor Wig a Sut i wneud

 1. 

Dod o hyd i'ch maint wig yw'r cam cyntaf i'ch ffit wig mwyaf cyfforddus

 2. Nid yw dewis lliw bob amser yn hawdd. O'r holl wahanol arlliwiau ac enwau y mae lliw yn ategu tôn eich croen fwyaf, mae yna lawer o bethau i'w hystyried! Beth yw ein cyfres fideo Addysg Addysg i ddod o hyd i'ch lliw perffaith yn hawdd

3.

Pa un sy'n iawn i chi? Efallai y ddau. Mae gan Wigiau Gwallt Dynol a Wigiau Gwallt Synthetig fanteision a chyfyngiadau sy'n eu gwneud y dewis cywir ar wahanol adegau. Mae'r ddau yn ddewisiadau gwych i chi yn dibynnu ar eich cyllideb, eich amser a'ch anghenion

4.

 P'un a ydych chi'n newydd i wigiau neu'n pro, fe wnaethon ni gasglu'r awgrymiadau wig gorau, a mwy. Rydym yn gyffrous i rannu ein blynyddoedd o hyfforddiant ac arbenigedd i sicrhau bod gennych y profiad prynu a gwisgo gorau posibl

5.

Un o'r allweddi i wneud i'ch wigiau, gwalltiau ac estyniadau gwallt edrych yn wych yn hirach, yw gofal priodol. Carwch eich gwallt a bydd yn eich caru'n ôl! Dyma awgrymiadau i helpu i arwain glanhau, cyflyru a steilio

6.

Wigiau yw'r math mwyaf cyffredin o wallt gwisgadwy, yn enwedig i'r rhai sydd â cholli gwallt yn llwyr neu'n sylweddol. Ond dim ond mewn rhai ardaloedd y mae gan lawer o bobl wallt teneuo, teneuo neu golli gwallt yn rhannol. Os oes angen sylw ychwanegol arnoch ond bod gennych rywfaint o'ch gwallt eich hun o hyd, efallai nad wigiau yw'r opsiwn gorau i chi

7.

Mae nodi natur a maint eich colli gwallt yn hanfodol i bennu'r math o gynnyrch sy'n fwyaf addas ar gyfer eich anghenion. Gall darnau uchaf fod yn ddatrysiad gwych ar gyfer colli gwallt yn lleol. Os yw colli gwallt yn fwy helaeth neu'n wasgaredig, bydd wigiau'n ddelfrydol


fulllacewigs

boldholdlacetape


crimpedhair

laceclosuresewin

closurewigs


Fy Instagram yw virginhumanhairbundles, croeso i chi anfon neges ataf ac ychwanegu fy whatsapp +86 18669760815 i Facetime i weld ansawdd y wig

Previous:Full Lace Wig Human Hair, Brazilian Virgin Human Hair Wigs With Baby Hair 130% Density Body Wave Full Lace Wigs For Women Natural Color And 613 Color Next:30inch Straight Super Long Length Full Lace Wig Swiss Lace For All Skins Women

Inquiry